Skip to Content

Blog Archives

Przeprowadzka do Francji

Transport i przeprowadzki międzynarodowe Eurospiner docierają do najdalszych zakątków Europy. Na liście najczęściej obsługiwanych destynacji znalazła się także Francja. Wśród miast, do których regularnie docierają nasi pracownicy znajdują się: Paryż, Tuluza, Nicea, Nancy, Dijon, Bordeaux, Lyon, Troyes, Marseille, Bayonne, Nantes, Orleans, Brest i wiele innych.

Dzięki flocie meblowozów o zróżnicowanej ładowności, jesteśmy w stanie bezpiecznie i sprawnie przewieźć dobytek optymalizując czas oraz koszty wykonania usługi. Meblowozy wyposażone są w niezbędne elementy do przewozu mebli (burty zabezpieczone wykładziną, uchwyty do mocowania, pasy, stopnie ułatwiające wnoszenie mebli na samochód itp.).

Przeprowadzki Polska-Francja i Francja-Polska oferujemy w trybie ekonomicznym (wyłącznie przewóz), standardowym (załadunek, przewóz, rozładunek) i kompleksowym (pakowanie, załadunek, przewóz, rozładunek, rozpakowanie). Złożenie zamówienia na przeprowadzkę międzynarodową Polska-Francja powinno nastąpić około 2-3 tygodnie przed planowanym terminem załadunku.

0 Continue Reading →

Jak przygotować się do zamieszkania w Belgii

Charakterystyczne dla Belgii jest duże zróżnicowanie językowe w tym kraju. Niecałe 60% mieszkańców mówi po niderlandzku (w regionie flamandzkim, północnej części kraju), a ponad 30% posługuje się językiem walońskim, stanowiącym dialekt języka francuskiego (w obszarze sąsiadującym z Francją). Niewielka część społeczeństwa na co dzień mówi po niemiecku. W Brukseli obowiązuje równouprawnienie języków niderlandzkiego i walońskiego, dlatego wszelkie tablice informacyjne w strefie publicznej podawane są w dwóch językach.

Wielu belgijskich pracodawców wymaga od cudzoziemców znajomości języka niderlandzkiego, oferując również udział w nieodpłatnych kursach. Pewnym utrudnieniem może być fakt, że sama znajomość uniwersalnego języka angielskiego może tutaj nie wystarczyć.

Każdy cudzoziemiec planujący dłuższy pobyt w Belgii powinien zameldować się w urzędzie gminy w czasie do ośmiu dni od daty przyjazdu (obowiązek nie dotyczy osób wynajmujących pokoje w hotelach i pensjonatach). Przy pobycie dłuższym niż trzy miesiące w urzędzie gminy należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt dla obywatela Unii Europejskiej. Do wniosku dołączyć należy: dowód osobisty lub paszport, akt urodzenia z tłumaczeniem, akt małżeństwa z tłumaczeniem, umowę najmu mieszkania, trzy fotografie.

Przypominamy o karcie EKUZ, która zapewnia podstawową ochronę zdrowotną obywatelom Unii Europejskiej przebywającym za granicą. Do wyrobienia w wojewódzkim oddziale NFZ.

0 Continue Reading →

Przeprowadzki za granicę sprawnie i szybko

W Belgii działa blisko 1700 km bezpłatnych autostrad. Dzięki temu transport przebiega sprawnie, szybko i bez dodatkowych kosztów. Najczęściej podróżujemy do Brukseli, Antwerpii, Gandawy, Charleroi, Liège, Brugii, Anderlecht, Namur i innych miejscowości.

Duże odległości wymagają doświadczenia od firmy realizującej przeprowadzki międzynarodowe. Dostępne we flocie firmy Eurospiner meblowozy są przystosowane do dalekobieżnego transportu mienia i sprzętów wyposażenia domowego. Nasi pracownicy są doskonale przygotowani, dzięki czemu realizują zlecenia w sposób sprawny, zorganizowany i z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo powierzonego dobytku.

0 Continue Reading →