Przede wszystkim przypominamy Państwu o sprawdzeniu ważności wszelkich dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport czy polisa ubezpieczeniowa. Warto zrobić ich kserokopie. Przygotujcie Państwo tłumaczenia wszelkich dokumentów, które będą potrzebne podczas Waszego pobytu za granicą (mogą to być np. dyplomy ukończenia szkół, akty urodzenia, akty małżeństwa itp.).

Podejmując decyzję o wyjeździe na dłużej należy zakończyć sprawy urzędowe, takie jak rejestracja dla bezrobotnych czy pobieranie świadczeń. Przypominamy również o konieczności wypowiedzenia umów z dostawcami mediów i usług. W Polsce jesteśmy objęci obowiązkiem zgłoszenia w urzędzie meldunkowym wyjazdu na czas dłuższy niż trzy miesiące.

Podejmując decyzję o przeprowadzce z Polski do Anglii dobrze jest wyrobić sobie zaświadczenie o niekaralności wraz z tłumaczeniem na język angielski. Zagraniczni pracodawcy często go wymagają.

Każdą osoba ubezpieczona w NFZ powinna przed wyjazdem za granicę wyrobić EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Obejmie ona także członków rodziny ubezpieczonego. Karta uprawnia do podjęcia leczenia za granicą bez ponoszenia — często bardzo wysokich — kosztów, np. za pobyt w szpitalu.