Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) nie gwarantują wypłaty odszkodowania za ewentualne uszkodzenia transportowanego mienia. Typowym ubezpieczeniem, które obejmuje ochroną powierzone do przewozu mienie jest Ubezpieczenie OC Przewoźnika (OCP). Nasze OCP obejmują zarówno terytorium kraju jak i całą Europę.

ubezpieczenie

OCP KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

OC DZIAŁALNOŚCI